07/02/2022

Udbytter i Darwin

Det er højsæson for udbytter. Alle fire Darwin-fonde er udbyttebetalende og betaler allesammen udbytte til investorerne for investeringsåret 2021. Det betyder, at en del af fondenes værdi udloddes til dig som investor i form af en kontant udbetaling.

Hvad er udbytte?

Et udbytte er en lille del af en fonds værdi, som udloddes årligt til investorerne på baggrund af de realiserede gevinster m.m., der har været i fonden gennem året, der er gået.

I forbindelse med udbyttebetalingerne til investorerne falder fondens samlede værdi svarende til størrelsen på udbytterne. Dvs. værdien af din investering kortvarigt ser ud til at være faldet i værdi, da der i en dansk afvikling går to bankdage fra at udbyttet går fra i kursen til at det står på din Darwin-konto. I år gik udbytterne fra i kursen den 8. februar 2022 og blev indbetalt på Darwin-kontoen den 10. februar 2022.

Der fratrækkes automatisk 27 % udbytteskat af din udbyttebetaling, inden du får udbyttet udbetalt. Derfor vil du som investor opleve et mindre fald i værdien af din investering. Den udbytteskat som der er tilbageholdt, vil blive indregnet i dine samlede skatteforhold for 2022, og da udbyttet er fragået i den samlede investeringsmæssige værdi, vil du ikke blive dobbeltbeskattet ved en senere realisation.

Dit udbytte bliver geninvesteret

Efter udbyttet er indbetalt på din Darwin-konto, bliver det automatisk geninvesteret, når beløbet på kontoen overstiger 1.000 kroner. Størrelsen på din udbyttebetaling efter udbytteskat fremgår af din Darwin-app under ”Aktiviteter”. Udbytteskatten kan ses på separat VP-meddelelse gennem dit pengeinstitut.

Udbytterne for de enkelte risikoklasser udgør følgende:

Lav: 3,30 kr. pr. bevis
Moderat: 9,70 kr. pr. bevis
Middel: 20,00 kr. pr. bevis
Høj: 24,60 kr. pr. bevis