02/02/2021

Udbytter i Darwin

Det er højsæson for udbytter. Alle fire Darwin-fonde er udbyttebetalende og betaler allesammen udbytte til investorerne for investeringsåret 2020. Det betyder, at en del af fondenes værdi udloddes til dig som investor i form af en kontant udbetaling.

Dit samlede afkast fra Darwin vil altså bestå af de udbytter du får udbetalt, og eventuelle kursgevinster eller kurstab.

Hvad er udbytte?

Et udbytte er en lille del af en fonds værdi, som udloddes kontant til investorerne på baggrund af udviklingen i fondens investeringer i året, der er gået.

I forbindelse med udbyttebetalingerne til investorerne falder fondens samlede værdi svarende til størrelsen på udbytterne. Dvs. værdien af din investering ser ud til at være faldet i værdi, hvilket skyldes udbyttebetalingen til din Darwin-konto.

Der fratrækkes automatisk udbytteskat af din udbyttebetaling, inden du får udbyttet udbetalt. Dit pengeinstitut skal indberette beløbet til Skat.

Få dine udbytter til at arbejde for dig

Udbyttet bliver indbetalt på din Darwin-konto d. 11. februar 2021, og bliver automatisk geninvesteret når beløbet på kontoen overstiger 1.000 kroner. Størrelsen på din udbyttebetaling fremgår af din Darwin-app under ”Aktiviteter”.

Hvis du vil have udbytterne til at arbejde hurtigere for dig og din investering, kan du supplere dem med en ekstra indbetaling.