09/03/2020

Store kursfald fører til suspension af handel

Årsagen er, at BankInvest ikke er i stand til at stille priser i Darwin på grund af markedsuroen. Situationen overvåges løbende i takt med markedsudviklingen.

Med nyhederne om indførsel af karantæne i store dele af Norditalien, et stigende antal COV-19 smittede i den vestlige verden og en begyndende oliepriskrig i mellem OPEC og Rusland er alle finansielle markeder under massivt pres her til morgen.

Eksempelvis er den amerikanske aktie-future DOW limit down (dvs. er faldet så meget, at handel er suspenderet), oliepriserne er faldet ca. 30%, mens de sikreste aktiver i form af lange statsobligationer er steget ca. 12 kurspoint på trods af meget begrænset likviditet. Euro Stoxx indikerer en åbning med fald mellem 8% og 10%

Vore handelsmodparter stiller p.t. ikke kurser i kreditmarkederne, ligesom hedge instrumenter er illikvide. Ud over usikkerhed skyldes dette også, at mange handelsafdelinger hos vore modparter er tyndt bemandede med ansatte, der er sendt hjem i Covid-19 karantæne.

BankInvest er derfor ikke p.t. i stand til at stille rimelige kurser i Darwin. Vi overvåger løbende situationen i takt med markedsudviklingen og genåbner for kursning, når vi har større sikkerhed for de underliggende værdipapirkurser.

Se børsmeddelelse vedr. suspension