15/04/2018

Hvorfor er din tidshorisont vigtig?

I Darwin vælger du selv dit investeringsprodukt, og her bør tidshorisonten have en vægt. Du bør således altid overveje, hvornår du kan få brug for dine investerede penge.

 

Sammensætningen af aktier og obligationer har betydning i forhold til din tidshorisont, da indeks af aktier og obligationer typisk ikke følger den samme udvikling. I et langsigtet historisk perspektiv er aktiemarkederne generelt steget mere end obligationsmarkederne. Aktier har samtidig haft større udsving i afkastet end obligationer.

Udvikling i aktier, obligationer og indlånsrente over en 30-årig periode

Med en kort tidshorisont vil du derfor være mere udsat for mulige tab på investeringsprodukter, der har en høj aktieandel. Har man en længere tidshorisont, så vil enkelte års udsving bedre kunne udjævnes, og du vil typisk kunne have en højere andel af aktier. Hvis du har en kort tidshorisont og er mindre risikovillig i forhold til kursudsving, kan Darwins investeringsprodukt Lav eller Moderat være en mulighed.

 

Er der længere tid til at du skal bruge pengene – længere tidshorisont eller bedre kan acceptere kursudsving – vil produkterne Middel eller Høj med højere aktieandel måske være en mulighed for dig.

 

Husk at du altid kan ændre dit investeringsprodukt i Darwin appen, hvis noget skulle ændre sig.

Download Darwin i dag i App Store eller Google Play og følg med på Instagram @darwinapp.dk