Markedsuro

Den seneste tids markedsuro, vi har set i forbindelse med Covid-19, har medført at handler i Darwin har været suspenderet i nogle perioder – om denne tendens fortsætter og hvor længe kan vi desværre ikke vide på nuværende tidspunkt.

Når handlen er suspenderet, betyder det at BankInvest ikke er i stand til at stille priser. BankInvest vil i disse situationer løbende overvåge situationen og vil genåbne for handel, når der er større sikkerhed for de underliggende værdipapirkurser.

Den store uro og usikkerhed på finansmarkederne betyder i det hele taget, at priserne på de enkelte aktier og obligationer bliver mindre stabile. Dermed bliver det vanskeligere at estimere prisen for at handle ind eller ud af investeringsforeningen. Præcise estimater skal sikre ligebehandling af investorer, et grundprincip i en investeringsforening. For at sikre dette princip, er det i nogle perioder nødvendigt at udvide indløsnings- og emissionspriserne, indtil der falder mere ro over markederne.

 

Læs mere om den ekstreme uro på finansmarkederne:

http://bankinvest.dk

 

Læs mere om hvad suspension betyder for dig som investor:

http://bankinvest.dk

 

Mange har i disse dage brug for konkrete investeringsråd. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så søg rådgivning hos din bank. Her får du den professionelle rådgivning, der i disse uger er særlig vigtig.

 

Alle spørgsmål