Hvordan bliver jeg beskattet?

Darwin-produkterne består af fire afdelinger under Investeringsforeningen BI. Afdelingerne er bevisudstedende og udbyttebetalende.

Det betyder, at gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter realisationsprincippet.

Darwin-afdelingerne blev ved etableringen i 2018 kategoriseret som obligationsbaserede efter de daværende skatteregler. Det skyldtes, at Darwin-afdelingerne investerer i såkaldte ETF´er (Exchange Traded Funds), der i skattemæssig henseende blev anset for at være obligationer, uanset deres underliggende investeringer.

Gevinster, tab og udbytter på afdelingens beviser, er derfor hidtil blevet beskattet som kapitalindkomst. De specifikke regler for kapitalindkomstbeskatning fremgår af vores skatteguide, som du finder på bankinvest.dk under publikationer.

På en ekstraordinær generalforsamling d. 3. november 2020 blev det besluttet, at Darwin-produkterne Middel og Høj skal skifte skattemæssig status fra at være obligationsbaserede til at være aktiebaserede. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Baggrunden for ændringen er, at Folketinget har indført regler, som bl.a. gør det muligt for udenlandske investeringsfonde at blive anset for at være aktiebaserede i skattemæssig forstand, såfremt de opfylder de danske regler herfor.

Skattestyrelsen har pr. 1. januar 2020 udarbejdet en ”positivliste” over de fonde, som opfylder reglerne.

Bemærk, at ovenstående er en generel beskrivelse af skattemæssige forhold. Din konkrete beskatning afhænger af dine specifikke forhold.

Det er dit pengeinstitut, som indberetter til SKAT. Husk dog altid selv at kontrollere, om SKATs beregninger er korrekte i din årsopgørelse.

Alle spørgsmål