Hvordan bliver jeg beskattet?

Investeringsbeviserne i Darwin er afdelinger under Investeringsforeningen BI. Afdelingerne er bevisudstedende og udbyttebetalende. Det betyder at gevinst og tab vil blive opgjort efter realisationsprincippet. Der tilbageholdes sædvanlig udbytteskat.

Beskatningen af investeringsprodukterne i Darwin hører under reglerne for obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning. Udbytter og realiserede gevinster er derfor hidtil blevet kapitalindkomstbeskattet. Det kan blive aktuelt at ændre beskatningsformen fra kapitalindkomst- til aktieindkomstbeskatning for indkomståret 2020. Vi følger udviklingen på området, og holder dig orienteret her på siden.

Når du på et tidspunkt sælger dit investeringsprodukt, vil du blive beskattet af en evt. positiv skattemæssig gevinst, ligesom du bliver beskattet af et evt. udbytte. Et evt. tab på salgstidspunktet kan give fradrag i visse typer af indkomst. Bemærk at ovenstående er generelt gældende, og at den konkrete beskatning er afhængig af dine specifikke forhold.

For yderligere information se vores skatteguide her: https://bankinvest.dk/materialer/skatteguide.aspx

Det er dit pengeinstitut som indberetter til SKAT. Husk dog altid selv at kontrollere om SKAT’s beregninger er korrekte i din årsopgørelse.

Alle spørgsmål