Hvilket investeringsprodukt passer bedst til mig?

Darwin yder ikke investeringsrådgivning, og du skal derfor selv træffe dit valg om hvilket produkt, der passer til netop dit behov. Når du skal vælge dit investeringsprodukt, har tidshorisonten en betydning. Du skal derfor tage stilling til, hvor lang tid du vil investere dine penge. Du kan dog altid ændre din tidshorisont senere.

 

De fire forskellige investeringsprodukter er kendetegnet ved at have forskellige risiko-og afkastprofiler på baggrund af fordelingen af aktier og obligationer. Sammensætningen af aktier og obligationer har betydning i forhold til din tidshorisont, da indeks af aktier og obligationer typisk ikke følger den samme udvikling.

 

I et langsigtet historisk perspektiv er aktiemarkederne generelt steget mere end obligationsmarkederne. Aktier har samtidig haft større udsving i afkastet end obligationer. Med en kort tidshorisont er man derfor mere udsat for mulige tab på investeringsprodukter, der har en høj aktieandel. Har man en længere tidshorisont, så vil enkelte års udsving bedre udjævnes, og man vil typisk kunne have en højere andel af aktier”.

 

Hvis man har en kort tidshorisont og er mindre risikovillig i forhold til kursudsving, kan Darwins investeringsprodukt ”Moderat” være en mulighed. Investeringsproduktet har en lavere aktieandel og en højere obligationsandel. Hvis man har en længere tidshorisont og er mere villig til at acceptere kursudsving kan Darwins investeringsprodukter med højere aktieandel være en mulighed.

 

Vær opmærksom på, at du skal være fyldt 18 år for at investere med Darwin. Darwin er målrettet investering af frie midler. Historisk kursudvikling og afkast ikke er en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. For yderligere oplysninger om risici forbundet med investering i ét af Darwins investeringsprodukter henvises der til prospekt og central investorinformation på bankinvest.dk/darwin

Alle spørgsmål