Hvad koster det?

Du betaler på årsbasis et sted mellem 0,75% og 0,95%  (samt 0,00% til 0,02% i indirekte handelsomkostninger) afhængig af din formue, når du investerer i Darwin. Din betaling afhænger af hvilket af de fire investeringsprodukter i Darwin du har valgt.

Betalingen dækker over flere elementer:

  • De løbende omkostninger til værdipapirer dit investeringsprodukt er investeret i
  • At din investering bliver udvalgt, sammensat og administreret af BankInvests specialister
  • At dit investeringsprodukt holder sig indenfor de aftalte investeringsrammer, når de finansielle markeder udvikler sig
  • At dit pengeinstitut stiller konto og depot til rådighed for din investering

Der er ingen yderligere omkostninger ved at købe dit investeringsprodukt.

Det koster 10 kr. at sælge dit investeringsprodukt. Det vil være aktuelt hvis du en dag skifter dit produkt, trækker penge ud eller lukker din Darwin-aftale. Darwin investerer løbende når der står min. 1.000 kr. på din Darwin-konto.

Er der mindre end 1.000 kr. på din konto, står beløbet som en kontant indbetaling til 0% i rente.

Alle spørgsmål