Hvad investerer jeg i?

Investeringsprodukterne i Darwin er alle en almindelig dansk investeringsforening.

Der investeres i en portefølje af let omsættelige værdipapirer, der kaldes Exchange Traded Funds (ETF’er), som udbydes af en række globale finansielle virksomheder. Ved investering i ETF’er opnås en bred eksponering mod et indeks af aktier eller obligationer. På den måde mindskes risikoen i forhold til investering direkte i et mindre antal værdipapirer som aktier eller obligationer.

 

Du kan investere dine frie midler med Darwin.

 

BankInvests investeringsspecialister sørger løbende for, at de fire investeringsprodukter i Darwin følger de investeringsrammer der er fastlagt for produkterne.

I Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Det vil sige, at produkterne screenes for ESG-forhold. Alle aktiepositioner og europæiske virksomhedsobligationer bliver som udgangspunkt screenet med MSCI’s ESG-filter, hvis der findes en ETF, der har dette alternativ.

Derimod foretages der p.t. ingen screening af statsobligationer samt Emerging Markets-obligationer, fordi markedet for ESG-screenede ETF’er endnu ikke er udviklet nok.

 

Hvis du ønsker en investeringsløsning, der tager yderligere ESG-hensyn, anbefales du i stedet at henvende dig i dit pengeinstitut for at få investeringsrådgivning om, hvilken anden investeringsløsning der passer til dig som fx investering i aktivt forvaltede BankInvest-fonde, der er ESG-screenede.

 

Alle spørgsmål