12/03/2018

Darwins produkter

I Darwin kan du vælge i mellem fire investeringsprodukter med hver deres risikoprofil.

Hvert produkt har en sammensætning af aktier og obligationer. Vægtningen af aktier og obligationer, afhænger af, hvor risikovillig du ønsker at være: Lav aktieandel, hvis du er forsigtig. Ved valg af Moderat, Middel og Høj skruer du op for aktieandelen og risikovilligheden.

Med risikovillighed forstås hvor meget du kan ’tåle’ at værdien af din investering svinger. Din risikovillighed vil ofte være knyttet sammen med tidshorisonten for hvornår du skal bruge pengene. Hvis du står og skal bruge pengene snart, har du måske ikke så meget is i maven ift. udsving i værdien af din investering, som hvis pengene er tænkt som en opsparing til brug senere.

 

Så fordelingen af aktier og obligationer afhænger altså af det produkt du vælger. I praksis investeres der i aktier og obligationer via indeksfonde – mere teknisk kaldet for Exchange Traded Funds (ETF).

Hvad er en indeksfond (ETF)?

En indeksfond sammensætter porteføljen af aktier eller obligationer i forhold til et valgt indeks. Dermed kommer afkastet til at lægge sig op ad indekset – hverken mere eller mindre. Med indeksfonde forsøger man ikke at ”slå markedet”, men få et afkast, der er tæt på markedsafkastet efter omkostninger.

Et indeks kan eksempelvis være amerikanske aktier, hvor du ved køb af én indeksfond kan opnå eksponering mod flere hundrede amerikanske selskaber på en gang. Disse indeksfonde udbydes af en række globale finansielle virksomheder.

I Darwin indgår der lige nu mellem 13 og 17 indeksfonde alt efter valgt investeringsprodukt – spredt over forskellige regioner og sektorer. BankInvests investeringseksperter overvåger løbende de udvalgte indeksfonde og skifter dem løbende, hvis det viser sig, at der er andre, som passer bedre inden for Darwins investeringsrammer.

Fordelen som Darwin-bruger er kort fortalt, at du nemt kan investere i en række indeksfonde med flere tusinde værdipapirer og dermed opnå en stor risikospredning sammenlignet med, hvis du selv skulle investere din opsparing direkte i aktier eller obligationer. Derudover slipper du for at overvåge dine investeringer hele tiden. I stedet kan du bruge tiden på det, der interesserer netop dig!

Hvad er en aktie?

En aktie er helt enkelt en del af ejerskabet i en given virksomhed. Når du køber aktier i en virksomhed betyder det at du har et krav på virksomhedens aktiver og indtjening.

 

Hvad er en obligation?

En obligation er et lån til den, der udsteder obligationen. Som modydelse for lånet betaler låntageren dig typisk en rente. Der findes forskellige udstedere af obligationer f.eks. statsobligationer som udstedes af lande, realkreditobligationer som udstedes af et realkreditinstitut og virksomhedsobligationer som udstedes af virksomheder.

 

BankInvests og Darwins chefstrateg Jakob Vejlø siger om produktudvælgelsen:

Darwin investerer i indeksfonde. De indeksfonde, der indgår i Darwin, er udvalgt efter en række kriterier. De skal være UCITS-godkendte, dvs. følge en europæisk standard. De skal følge et velkendt aktie- eller obligationsindeks tæt, samt have en konkurrencedygtig pris. Dette føler vi, at vi har opnået med de porteføljer, vi har sammensat til Darwin. Vi holder selvfølgelig altid øje om der vil kommer andre produkter som passer bedre til vores kriterier.

 

I Darwin appen og på www.bankinvest.dk/darwin kan du læse meget mere om de enkelte produkter.

 

Download Darwin i dag i App Store eller Google Play og følg med på Instagram @darwinapp.dk