22/02/2023

Darwin investorbrev 4. kvartal 2022

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

 

Opsummering

 

Aktier steg over det forgangne kvartal. Men ikke nok til at vende den generelle udvikling over 2022 som helhed. Det er frygt for en recession i 2023 kombineret med centralbanker der bekæmper inflation som driver markederne.

 

Inflationen har toppet ud

 

Investorerne i Darwin (Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 1. kvartal et afkast på (-0,37% / 0,08% / 0,41% / 0,40%). Aktieafdelingen Darwin Aktier blev lanceret 1. februar 2022.

 

Aktier er steget svagt over 4. kvartal, men samtidigt med dette har vi også været vidne til stigende renter. Samlet set er balancerede porteføljer kommet ud med små fald og stigninger over kvartalet.

 

De finansielle markeder var over kvartalet præget af tre dominerende temaer: Recessionsfrygt, inflation, og Kinas Corona politik.

 

Den amerikanske økonomi gik over kvartalet yderligere ned i gear. Vi så en række tillidsindikatorer for fremstillingssektoren, der faldt tilbage fra i forvejen ret lave niveauer. Som følge af dette, så voksede recessionsfrygten i de finansielle markeder. Obligationsmarkedet reagerede som det historisk har gjort når økonomien er på vej ind i recession: De lange renter faldt under de korte. Faktisk var denne bevægelse den stærkste vi har set siden starten af 80’erne, og indikerer dermed et obligationsmarked som i alt højere grad frygter en hård recession. Aktiemarkedet var mere resistent og handlede med en prisfastsættelse over det vi historisk har set i en recession.

 

Samtidigt med at recessionensfrygten voksede, så fik vi flere indikationer på, at inflationen nu har toppet ud. For USA så vi over kvartalet en række inflationstal som kom ud lavere end ventet af analytikerne. Hver gang dette skete, så oplevede vi kraftigt stigende aktiemarkeder. Dette skete da investorerne åndede ud og håbede på mere bløde toner fra centralbankerne. Disse håb blev dog hurtigt gjort til skamme, da både den europæiske og amerikanske centralbank ikke ønsker at lempe for tidligt. Så mens risikovilligheden steg på inflationstal, så faldt den generelt på de centralbank møder vi havde over kvartalet.

 

Endeligt så vendte Kina rundt med hensyn til deres politik for Corona. Kina gik således væk fra den tidligere politik, om at lukke selv store byer ned når smittetallene var på vej op, til i stedet at åbne op og den vej opnå immunitet. Beslutningen om at ændre kurs var med til at understøtte risikovilligheden i markedet og løftede i særdeleshed asiatiske aktier.

 

Forventninger til fremtiden

 

Vi tror ikke, at det værste er bag os, selvom aktier er faldet meget op igennem 2022. Det bliver desværre alt mere sandsynligt, at vi kommer til at opleve en global recession i løbet af 2023. Det bliver endda en speciel en af slagsen, da centralbankerne imodsætning til tidligere ikke vil lempe pengepolitikken umiddelbart. Dette er klart kommunikeret i Europa og USA. En recession vil presse virksomhedernes indtjening og det vil drive aktier lavere over første halvår af 2023. De første indikationer på dette vil med alt sandsynlighed komme allerede i januar med regnskabssæsonen.

 

På den positive side, så forventer vi, at renter har toppet ud. Vi kommer til at se disse falder i takt med, at recessionen kommer og det betyder at vi i 2023 sandsynligvis kommer til at opleve positive afkast på danske stats- og realkreditobligationer.

 

Samlet set kommer 2023 til at blive et udfordrende år. Men ikke nødvendigvis et år der afkastmæssigt bliver lige så udfordrende som 2022. Dette da vi for første gang i en dekade endelig ser ind i positive afkast for obligationer.