03/11/2023

Darwin investorbrev 3. kvartal 2023

Højere i længere tid

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

 

Opsummering

 

Tredje kvartal viste sig udfordrende for de finansielle markeder. Som følge af en kraftig stigning i lange europæiske- og amerikanske renter kom aktier under pres. Stigningen i de lange renter var en konsekvens af en øget anerkendelse i markedet om, at centralbankerne vil holde renterne høje igennem længere tid end tidligere ventet. Som følge af de faldende obligations- og aktiekurser havde balancerede porteføljer, som Darwin, et svært kvartal.

 

Højere i længere tid

 

Investorerne i Darwin (Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 3. kvartal et afkast på (-0,34% / -0,19% / -0,03% / 0,03%).

 

Tredje kvartal var præget af centralbankerne. Selv om den amerikanske og europæiske centralbank begge har indikeret, at de er ved at være ved vejs ende med rentestigningerne, så steg lange renter betydeligt over kvartalet. Forklaringen på denne bevægelse lå i, at selvom de ikke vil hæve renterne yderligere, så forventer de at holde dem på de nuværende høje niveauer igennem længere tid end, hvad markedet tidligere havde priset ind.

 

Stigningen i de lange renter var mere end, hvad aktiemarkederne kunne klare. I takt med at renterne steg, så faldt aktier. Vi så dermed et marked, som i høj grad handlede som det gjorde op gennem 2022.

 

I kontrast til den dårlige stemning på de finansielle markeder forsatte den amerikanske økonomi med at bedres. Vækstforventningerne til 2023 blev revideret yderligere op (nu 2,1% mod 0,3% primo året), samtidigt med at den vigtige ISM Manufacturing, PMI, steg til de højeste niveauer siden november 2022. Så selv om aktier ikke afspejlede det, var der altså positive tegn at spore for væksten.

 

På inflationsfronten forsatte den nedadgående trend. Den amerikanske måndlige kerneinflation, opgjort ved PCE, faldt til bare 0,1% i august. De seneste tre måneders observationer peger således samlet på en amerikansk inflation, justeret for energi og fødevare, som ikke længere er langt fra den amerikanske centralbanks, FED, målsætning. Samme positive billede gjorde sig også gældende for Europa, hvor inflationstallene over kvartalet faldt relativt kraftigt.

 

På linje med oprevideringerne af væksten blev indtjeningsestimaterne for virksomhederne også revideret op. Det var især indtjeningen i de store amerikanske teknologivirksomheder, der var i fokus, drevet af interessen for kunstig intelligens (AI). Selv om de aktier som havde høj eksponering mod netop dette tema leverede på indtjeningsestimaterne, så faldt de dog over kvartalet. Dette skete som konsekvens af, at de stigende renter pressede prisfastsættelsen ned.

 

Forventninger til fremtiden

 

Med aftagende inflation og stærk vækst ser fremtiden relativt lys ud for risikofyldte aktiver. Det er vores forventning, at den globale økonomi undgår at falde ind i en recession over det kommende år. Indtjeningen i virksomhederne bør derfor ikke komme under pres, og vi bør se et aktiemarked, som kan stige relativt pænt.

 

Samtidigt med dette er det vores forventning, at obligationer også vil levere pæne afkast, efter de meget udfordrende par år vi har været igennem. I takt med at inflationen aftager, forventer vi en gradvis sænkning af de pengepolitiske renter op gennem 2024.

 

Vi vil dog understrege, at vi befinder os i usikre farvande. Efter en dekade med utroligt lave renter er det uklart, hvad effekten bliver af de pengepolitiske stramninger, vi har set over det sidste halvandet år. Belært af bankkrisen i marts måned løber vi i øjeblikket en forhøjet risiko for, at der kommer skeletter ud af skabet. Om det er banker, ejendomsudviklere, eller illikvide investeringsinstrumenter ved vi ikke. Indtil videre har økonomien og virksomhederne dog vist sig relativt robust. Vores basecase er derfor indtil videre, at det kommende år kommer til at tegne sig fornuftigt,både for væksten og risikofyldte aktiver.