10/10/2022

Darwin investorbrev 3. kvartal 2022

Kære Investor,
Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal

 

Opsummering

Aktier falder og renter stiger. Dette var temaet for første halvår og det var temaet for tredje kvartal også. Det betyder at balancerede porteføljer som Darwin har haft det svært..

 

En udfordrende tid

Investorerne i Darwin (Lav, Moderat, Middel, Høj, Aktier) fik i 3. kvartal et afkast på (-3,57%, -2,99%, -2,26%, -1,70%, -1,35%)
Aktier er faldet kraftigt over 3. kvartal. Sideløbende med dette er obligationsrenterne i USA og Europa steget kraftigt. Dette har skabt modvind til de balancerede Darwin porteføljer som alle er faldet over kvartalet.
Som om udfordringerne med inflation, krig i Europa, vækstnedgang, og corona nedlukninger i Kina ikke var nok så bød kvartalet også på den første valutakrise i mange år. Efter den engelske regering fremlagde et budget med ufinansierede skattelettelser kom der markant pres på det engelske pund og engelske statsrenter steg betydeligt. Presset var så stort at den engelske centralbank en uge efter budgettet var tvunget til at understøtte markederne ved at påbegynde støtteopkøb af statsobligationer.
Krigen i Ukraine har stadig ingen udsigter for en snarlig løsning. Over 3. kvartal så vi at Rusland stoppede for gasleverancerne til Europa gennem Nordstream 1 gasledningen. Dette ledte til yderligere stigninger i de i forvejen høje gaspriser. Som følge heraf lancerede europæiske regeringer hjælpepakker for at skåne forbrugere og virksomheder.

 

Forventninger til fremtiden

Vi forventer at det skal blive værre før det bliver bedre.
Selvom vækstestimater er blevet revideret kraftigt ned for både Europa, USA, og Kina har indtjeningsestimaterne for aktier holdt sig oppe. Vi forventer dette vil ændre sig over de kommende par måneder. Over tredje kvartal har en række store, globale selskaber advaret om faldende efterspørgsel.
Omvendt så forventer vi en snarlig stabilisering i lange renter. Både fordi væksten er på vej ned, men også fordi at inflationspresset som har været så dominerende over 2022 synes at aftage. Vi går dermed ind i en periode hvor sammenhænget mellem renter og aktier vil ændre sig i forhold til starten af 2022.
Økonomisk går vi en hård vinter i møde. Den europæiske forbruger vil komme under pres fra stigende renter og høje gaspriser. Vi forventer at dette vil give sig udtryk i et kraftigt fald i privatforbruget over de kommende par måneder.
Når dette er sagt så er der også finansielle lyspunkter. Et af disse er at recessionen er så velflaget. Dette medfører at små positive overraskelser kan give udslag i pæne stigninger til aktier. Men før det vender rigtigt skal vi se en vending i væksten og inflationen.