01/08/2022

Darwin investorbrev 2. kvartal 2022

Aktier og obligationer sendt til tælling i første halvår

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

 

Opsummering

Aktier og obligationer faldt yderligere i kvartalet, og giver balancerede porteføljer som Darwin den sværeste start på året i årtier. I løbet af maj og juni har vi noteret et skift i markedsdynamikken, hvilket kan sende aktier yderligere ned i løbet af sommeren. Vi forventer dog at markederne vil rette sig senere på året.

 

Udfordrende tider for markederne

Investorerne i Darwin (Lav / Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 2. kvartal et afkast på (-6,24% / -7,69% / -9,38% / -10,86% / -11,51%).

De kraftige fald på aktie- og obligationsmarkederne er fortsat i 2. kvartal, og det betyder, at balancerede porteføjer som Darwin har oplevet det sværeste 1. halvår i årtier. Som investorer ved vi, at aktiekurser går op og ned. Men vi er vant til, at obligationer giver beskyttelse, når vi sammensætter porteføljer: Falder aktier, er det typisk fordi det går dårligt med væksten, og så falder renterne også (dvs. obligationskurserne stiger). Sådan har det dog ikke været denne gang, hvor aktier er faldet fordi renterne er steget, og har øget investorernes afkastkrav. Renterne er steget, fordi der er inflation, og ikke blot fordi det ”går godt”. Der er med andre ord en direkte sammenhæng mellem høj inflation, stigende renter og lavere aktiekurser.

I løbet af maj og juni er der sket et betydeligt skift i markederne. Inflations-presset er fortsat med at stige længere tid end ventet, og Kinas coronapolitik er en betydelig hæmsko for global vækst. Det øger risikoen for recession, og kan betyde, at renteniveauerne i midten af juni markerer en (foreløbig) top. Væk er frygten for stigende lange renter; den er erstattet af frygt for tilbagegang i væksten, skabt af stram pengepolitik.

 

Forventninger til den kommende tid

Der kan næppe herske tvivl om, at estimaterne for den globale BNP-vækst er under pres. Ved årets start lå eurozonen og USA’s 2022-estimater på omkring 4 – 4,5%, men er nu faldet til 2,4 – 2,7%. Også i Kina er væksten under pres, og usikkerheden fra corona-politikken bør trække yderligere ned. Normalt vil vækstforventninger i dette niveau ikke være en modvind for markederne, men snarere indikere et ret gennemsnitligt år. Det er med andre ord ikke den nuværende aktivitet, som udfordrer markederne, men frygten for hvad fremtiden byder.

Hvorvidt der kommer en recession eller ej afhænger i høj grad af pengepolitikken. Hvis inflationen ikke aftager, vil pengepolitikken blive strammet yderligere, for at reducere efterspørgslen. Vi forventer, at 2. halvår vil byde på stigende korte renter i USA og Europa, og at de negative effekter på væksten vil være synlige allerede i år. Det betyder, at risikoen for yderligere stramninger ind i 2023 er aftagende, og stigende korte renter kan derfor gå hånd i hånd med stabile lange renter.

Vi ser en stigende risiko for yderligere frasalg af aktier i løbet af sommeren, men vurderer, at aktiemarkederne vil slutte året tæt på de nuværende niveauer. For at få en vending i aktiemarkederne vurderer vi, at mindst ét af følgende kriterier bør være opfyldt:

  • Ændring i Kinas covid-politik
  • Vending i de pengepolitiske signaler
  • Sikkerhed omkring energiforsyningen i EU

Balancen mellem vækst og inflation er afgørende.