20/04/2023

Darwin investorbrev 1. kvartal 2023

Bedre end forventede væksttendenser

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

 

Opsummering

 

De finansielle markeder kom godt fra start i første kvartal af 2023. Aktiemarkederne steg på de fleste områder trods uro i dele af den amerikanske og europæiske banksektor. Kvartalet bød også på generelt faldende obligationsrenter, hvilket indebar positive afkast på en række obligationsprodukter. Udviklingen på de finansielle markeder bidrog til positive afkast i første kvartal.

 

Bedre end forventede væksttendenser

 

Investorerne i Darwin (Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 1. kvartal et afkast på (3,30% / 4,34% / 5,23% / 5,95%).

 

Årets første kvartal videreførte flere af de store og vigtige temaer, der dominerede i 2022. Geopolitisk fortsatte krigen i Ukraine med at bølge frem og tilbage, men uden at fronterne rykkede sig for alvor. Forholdet mellem Kina og Vesten blev forværret på flere forskellige områder. På makrosiden dominerede den vedvarende høje inflation. FED og ECB satte renterne yderligere i vejret. Og effekterne af det seneste års kraftige renteforhøjelser blev mere synlige i form af udvalgte bankers vanskeligheder.

 

I midten af marts overtog de amerikanske myndigheder, Silicon Valley Bank, USA’s 16. største bank. I Schweiz blev kriseramte Credit Suisse overtaget af UBS. Disse banker blev genstand for et traditionelt stormløb, hvor indskyderne i accelererende omfang trak penge ud. Selvom myndighederne ret hurtigt fik håndteret kriserne i form af overtagelser, satte problemerne et større pres i gang i markedet. Fx faldt S&P US Regional Bank indekset ca. 25% over kvartalet som helhed.

 

Kvartalet sluttede imidlertid med generelt højere aktiekurser og lavere obligationsrenter end ved årsskiftet. Amerikanske S&P500 steg 7%. I Europa steg Stoxx600 8%, mens det danske OMX Copenhagen Cap indeks steg 3,3%. Udviklingen inden for EM-aktieuniverset var meget blandet med stigninger i Kina, Taiwan og Sydkorea, men fald i Indien, Tyrkiet og Brasilien. Samlet set gav MSCI World indekset et afkast på ca. 6% i kvartalet, målt i danske kroner, mens MSCI Emerging Markets gav et afkast på ca. 2,5%.

 

De positive aktietendenser blev understøttet af mere optimisme ift. vækstperspektiverne for 2023 og generelt faldende obligationsrenter gennem kvartalet. I USA faldt den 10-årige rente 0,4% point, mens den tilsvarende tyske rente faldt 0,3% point. I Danmark lå den 10-årige rente ved udgangen af kvartalet på 2,6% efter at have ramt en top på 3% i starten af marts.

 

Forventninger til fremtiden

 

Et af de store spørgsmål i løbet af den seneste måned har været rettet mod stabiliteten i banksektoren. Vi har været vidne til få, men meget spektakulære, konkurser i løbet af meget kort tid. Vi, og markedet som helhed, har ikke forventninger om, at en ny finanskrise nærmer sig. Robustheden i banksektoren er større end op til Finanskrisen i 2008. Myndighedernes evne til krisehåndtering er styrket markant.

 

Med dét udgangspunkt er der grundlag for at forvente en let økonomisk fremgang i 2023. Økonomierne vil være støttede af Kinas genåbning, markant lavere energipriser end for et år siden, lidt lavere obligationsrenter og et amerikansk arbejdsmarked, hvis indre styrke har overrasket positivt.

 

Vi regner vel at mærke med, at Federal Reserve har sat renten op for sidste gang i denne cyklus til 4,75-5,0%. Inflationspresset er tydeligt aftagende i USA. Selvom man ikke kan afvise endnu en renteforhøjelse på 0,25% point, er hovedparten af den pengepolitiske stramning nu bag os. Vi forventer lavere styringsrenter både i USA og Europa på ét-års sigt, til gavn for obligations- og aktiemarkederne.

 

Risikoscenariet er, at centralbankerne sætter renterne unødvendigt meget op. Det vil kunne forlænge presset på økonomien og sætter virksomhedernes indtjening under pres. Risikoen er også nye uventede negative overraskelser relateret til det geopolitiske billede, herunder krigen mellem Rusland og Ukraine.