21/04/2022

Darwin investorbrev 1. kvartal 2022

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

Opsummering
Kvartalet var udfordrende for investorerne, med fald i aktie- og obligationskurser. Allerede inden Rusland invaderede Ukraine var markederne under pres fra stigende renter. Det gav faldende obligationskurser og pressede aktiemarkederne ned. Krigen har yderligere reduceret risikovilligheden blandt investorerne, med europæiske small cap aktier som noget af det som er hårdest ramt.

En hård start på investeringsåret

Investorerne i Darwin (Lav / Moderat / Middel / Høj / Aktier ) fik i 1. kvartal et afkast på (-4,54% / -4,43% / -4,58% / -4,72% / 0,10%). Aktieafdelingen Darwin Aktier blev lanceret 1. februar 2022.

Årets første kvartal var udfordrende for investorerne, da såvel aktier som obligationer faldt i kurs.

Faldene på de finansielle markeder blev forstærket af krigen i Ukraine, men var allerede under udfoldelse inden Rusland angreb Ukraine. De seneste stigninger i råvarepriserne har bidraget til et i forvejen højt inflationært pres, som har fået centralbanker verden over til at stramme pengepolitikken – enten via renteforhøjelser eller signaler herom. I Danmark ligger renten på 10-årige statsobligationer tæt på 1%, mens niveauet i december var under 0%. Et tilsvarende løft har vi også set i mange andre lande, hvilket har resulteret i lavere kurser på obligationer. Et indeks af lange danske statsobligationer er faldet 4,5% i 1. kvartal, mens kreditobligationer er faldet mere.

Krigen rammer også de finansielle markeder indirekte. At Europas energiforsyning er afhængig af Rusland må efterhånden stå klart for enhver. Sanktionerne mod Rusland og russiske institutioner har fået olie- og gaspriser til at stige kraftigt i 1. kvartal. Mange i Danmark har allerede mærkets konsekvenserne af højere energipriser, og billedet er det samme overalt i Europa, hvor også fødevarepriser er steget. Forbrugerne skal have mad og varme før der er råd til luksus, og derfor er forventningerne til privatforbruget udenfor energi og fødevarer reduceret. Forbrugs-effekterne har trukket globale aktier ned med lidt over over 3% i 1. kvartal, mens en portefølje med europæiske small cap aktier er faldet næsten 10%.

Forventninger til det kommende år

Presset på aktiemarkederne var størst i ugerne lige efter krigens udbrud, men særligt de amerikanske aktier er steget igennem marts måned.

Vi anerkender at krigen skaber stor usikkerhed for det fremadrettede afkast. I vores hovedscenarie har vi imidlertid en klar forventning om, at aktiemarkederne ender året højere end det nuværende niveau. En forudsætning for dette er dog, at krigen ikke spreder sig ud over Ukraines grænser, og at energipriserne holder sig under kritiske niveauer.

Det er vigtigt at understrege, at der er andre og positive drivkræfter i verdensøkonomien. Økonomier globalt genåbner, forsyningskæderne er i bedring, indtjeningen ligger højt og finanspolitikken øges, desværre dog på en kedelig bagrrund (forsvarsudgifter).

Vi forventer, at Federal Reserve vil fortsætte med at hæve renten stort set som annonceret fra Fed-medlemmerne. I det lys forekommer det nuværende 10-årige renteniveau omkring 2,5% i USA at være fair, og vi forventer at hovedparten af rentestigningerne er bag os.