28/02/2019

Darwin – 4. kvartal 2018

Kære investor

Indledningsvist gøres opmærksom på, at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil for det pågældende kvartal.

Opsummering

  • Globale aktiemarkeder trukket ned af handelskrig, som reducerer vækstforventningerne til global økonomi.
  • Betydelig politisk usikkerhed i Europa, med fokus på Brexit, ”de gule veste” og italienske budgetforhandlinger. Danske aktier har dog leveret på niveau med de globale
  • Vi vurderer for 2019 at det er mest sandsynligt at vækstraterne generelt er nedadgående om end positive.

Korrektion på de globale aktiemarkeder

Darwin (LAV/MODERAT/MIDDEL/HØJ) opnåede i 4. kvartal 2018 et afkast på (-1,5/-4,0/-7,1/-9,5%) efter omkostninger, og fulgte dermed markedet ned efter den kraftige rutsjetur på globale aktier. Det brede indeks for globale aktier faldt 11%, og mens obligationerne i porteføljen gav lidt ly for uroen, så var det ikke nok til at modstå presset fra aktiemarkederne i den samlede portefølje.

 

Årsagen til de faldende aktiemarkeder var særligt handelskrigen mellem USA og Kina, som truer med at afspore det globale vækstopsving. 2018 stod i særdeleshed i handelskrigens tegn, og mens de første 9 måneder af året gav et billede af, at amerikanske aktier vil ”vinde” handelskrigen, så vendte det billede gradvist rundt i 4. kvartal. Asiatiske aktier klarede sig bedre end verdensmarkedet, mens amerikanske aktier faldt i forhold til verdensmarkedet. Det skyldes ikke at Kina nu fremstår som en ”vinder” af handelskrigen, men snarere at investorerne har indset, at der slet ikke er en vinder af handelskrigen – kun tabere. Handelskrigen reducerer vækstpotentialet i verdensøkonomien, og dermed også indtjeningen for virksomheder globalt.

 

I Europa var der i tillæg til ovenstående fokus på Brexit-forhandlinger, de ”gule veste” demonstrationer og budgetforhandlingerne med Italien, som har lagt en dæmper på optimismen i eurozonen. Erhvervs- og forbrugertillidstallene viste ikke den vending i vækstmomentum i eurozonen, som markederne havde håbet på. Den nedadgående trend i de europæiske nøgletal er dermed stadig intakt, og viser tydeligt, at eurozonen har vanskeligt ved at ryste afmatningen af sig. Danske aktier har dog klaret sig på niveau med de globale markeder, og usikkerheden i eurozonen har svækket euro mod en række Emerging Markets valutaer, som porteføljen har tjent på at være eksponeret til.

 

Husk at I Darwins investeringsprodukter tages der så vidt muligt hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder. Det vil sige, at produkterne screenes for ESG-forhold. Alle aktiepositioner og europæiske virksomhedsobligationer bliver som udgangspunkt screenet med MSCI’s ESG-filter, hvis der findes en ETF, der har dette alternativ.

Forventninger til 2019

En fredelig løsning på handelskrigen mellem USA og Kina er det mest sandsynlige scenarie for 2019, og vil være positivt for aktiemarkederne. I første omgang vil det give investorerne troen på vækst tilbage, og efterfølgende vil vi se at også økonomiske nøgletal stiger. Vi vurderer det dog mest sandsynligt at vækstraterne generelt er nedadgående om end positive.