19/11/2019

Aktive og passive investeringer

Du har måske hørt udtrykkene aktive og passive investeringer eller aktive og passive fonde –  men hvad betyder de?

Aktive fonde

Aktive investeringer eller aktivt forvaltede fonde dækker over investeringsløsninger, der på baggrund af en række dybdegående analyser og aktive tilvalg forsøger at slå markedet eller det indeks, som fonden sammenligner sig med.

Aktive fonde kan både være meget specialiserede eller meget brede, men de har alle det til fælles, at investeringsbeslutningerne træffes af professionelle investeringsspecialister, som ikke laver andet.

Kapitalforvalteren BankInvest, som står bag Darwin, har en række aktivt forvaltede fonde, som du kan læse mere om på BankInvest.dk

Passive fonde

Passive investeringer eller passive fonde køber og sælger værdipapirer ved ganske enkelt at kopiere udviklingen i et indeks så godt som muligt. En fond med danske aktier kan fx vælge at følge OMX C25-indekset over de mest handlede aktier i Danmark, mens en fond med globale aktier typisk følger et bestemt verdensindeks.

Darwin er en passiv indeksfond, hvor vores eksperter har udvalgt en række ETF’ere, der langsigtet følger de valgte indeks.  ETF står for Exchange Traded Funds og dækker over børsnoterede fonde med meget lave omkostninger. ETF’ere kan omfatte flere hundrede eller tusindvis af forskellige værdipapirer, og du kan derfor opnå en rigtig god risikospredning.

Prisen på Darwins fonde varierer mellem 0,75-0,95 i Årlige Omkostninger i Procent, ÅOP. Til sammenligning betaler man typisk 1,5 i ÅOP for aktivt forvaltede fonde1.

Kun 1.000 kroner

Du kan starte dine Darwin-investeringer fra blot 1.000 kroner. Darwin yder ikke investeringsrådgivning, og du skal derfor selv træffe dit valg om hvilket produkt, der passer til netop dit behov.

 

1Tal fra Finans Danmark